Tecken på fuktskada i badrummet 

Om du misstänker att ditt badrum är fuktskadat gör du helt rätt i att kontrollera om det uppkommit en fuktskada. Det är nämligen viktigt att vidta nödvändiga åtgärder så snabbt som möjligt för att det inte ska leda till besvärande och kostsamma renoveringar. En mindre fuktskada som endast drabbat ett litet område är betydligt mycket enklare och billigare att åtgärda än om fuktskadan/vattenläcka drabbar stora delar av rummet. 

Fuktskador i badrum är vanligt förekommande 

Eftersom badrummet är ett rum med hög luftfuktighet där vatten spolas dagligen är det ett rum som är väldigt utsatt för fuktskador. Faktum är att nästintill alla bostäder någon gång får problem med att fukt tar sig in i väggar eller golv, vilket kan leda till en fuktskada. Av denna anledning är det viktigt att upptäcka problemen så tidigt som möjligt, för att kunna hindra fukten från att vandra vidare och orsaka värre problem. Vanliga orsaker till att det uppkommer fukt i badrum är på grund av skadade väggar eller golv. Om du exempelvis har oskyddade hål i väggarna kan fukt från luften ta sig in i väggarna. Det kan även ha att göra med en tidigare renovering. Kanske har personen som tidigare renoverat badrummet inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att skydda badrummet mot fukt. Då är det bara en tidsfråga till att en fuktskada uppstår. 

Kontroller du kan göra 

Eftersom du vill upptäcka en fuktskada i ett så tidigt skede som möjligt finns det ett antal saker du kan göra för att hålla uppsikt över ditt badrum. På så sätt kan du snabbt identifiera en fuktskada om det uppkommer. 

  • Se över ytskiktet på dina väggar och ditt golv. Om alla ytor är intakta har du bra förutsättningar för att slippa problem med fukt. Om du hittar skador bör dessa repareras så snabbt som möjligt av en fackman. Om kaklet är sprucket eller våtrumsmattan släppt rån golvet finns det stora risker för att en fuktskada uppstår. 
  • Titta på din golvbrunn och rengör den vid behov. Säkerställ att tätskiktet i kanterna inte släppt, då det kan vara ett tecken på fuktskada. 
  • Inspektera väggar och golv för att säkerställa att inga svarta fläckar uppstått. Detta kan nämligen vara tecken på svartmögel. Om du upptäcker svartmögel bör det tas bort omgående då det kan vara rent farligt för hälsan. 

Saker att vara uppmärksam på 

  • Var uppmärksam på svarta fläckar eller förändringar på väggar och golv i badrummet. Om du upptäcker svartmögel kan det vara ett tecken på fuktskada. I sådana fall är det bra om du anlitar proffs i branschen som kan hjälpa dig mäta din fuktnivå och identifiera problemet. 
  • Om fläckar utanför badrummet uppstått, det kan också bero på fukt. 
  • Om luften börjat bli unken i badrummet. Mögel kan skapa en unken och tung lukt som kan vara jobbig att vistas i. 
  • Om skador i väggar, golv eller kakel uppstått i badrummet. I sådana fall bör fackmän anlitas och problemet hanteras omedelbart för att förhindra allvarliga fuktskador.