Vanliga frågor om Takarbete 

I Sverige utförs årligen flertalet takarbeten inom alltifrån omläggning, reparationer, nyläggning och ombyggnationer av tak på butiker, radhusområden med fler. Med tanke på mängden takarbeten som utförs, så är det ganska naturligt att det finns många frågor. I den här artikeln svarar vi på några av de vanligaste frågorna med takläggarenistockholm.se.  

Hur går ett takarbete till? 

I största grad så börjar allt med att en hantverkare kommer hem till dig och inspekterar byggnaden som är aktuell för takarbeten. Därefter kommer de ger dig en rådgivning över vad som bör göras och rekommendera dig de åtgärder. Detta är följt av en prisoffert och avtal som klargör bland annat priset, material och tidsplanen. Därefter varierar utförandet av jobbet beroende på om det är omläggning, nyläggning, reparation etc. Detta har med att det finns olika tillvägagångssätt att utföra arbetet. Således är det bäst att prata med hantverkaren som du ska anlita. 

Hur länge håller taket? 

Taket är den yta på huset som är mest utsatt för naturligt slitage eftersom det ständigt går igenom kraftiga väderomväxlingar med regn, sol, vind och snö. Utöver den faktiska exponeringen för yttre faktorer kan även takmaterialet i sig ha en inverkan på hur länge ett tak håller. Nedan har vi skrivit de vanligaste livslängden på några takmaterial för Takläggning Stockholm: 

  • Tegelpannor – Har en lång hållbarhet och livslängd på närmare 100 år. 
  • Betongpannor – Betongpannor kan hålla i ungefär ett sekel. 
  • Koppartak – Dessa takmaterial håller även i runt ett sekel. 
  • Plåttak – Har en hållbarhet på runt 50 år om du ser till att sköta det på rätt sätt. 
  • Papptak – Har en något kortare livslängd på runtomkring 20 till 30 år. 

Hur mycket kostar takarbeten i Sverige? 

Det finns många faktorer som påverkar priset på ett takarbete såsom typen av material, installationens komplexitet och ditt geografiska läge. Men ett takarbete består främst av två stora kostnader: 1) materialkostnaden 2) själva arbetet. Av detta skälet är det bästa sättet alltid att räkna ut kostnaden för dessa utgifter. Normalt sett tar hantverkare runtomkring 650 – 700 kronor/timme och därefter kan du göra ROT-avdrag på arbetskostnaden och få avdrag på 50 % av arbetskostnaden upp till 75 000 kronor per person per år. När det gäller materialkostnaden så är den avhängigt dels på materialets kvalitet och vilket typ av material du väljer. Till exempel är kan material som takplåt och takpapp variera flera procentenheter vare sig du köper budgetklass eller de dyrare modellerna. I överlag är plåttak och papptak de billigaste typen av tak du kan lägga (cirka 50-150 kronor per kvadratmeter). 

Hur förbättrar jag taksäkerheten? 

Det kan finnas anledningar av och till att man behöver gå upp på taket. Kanske vill du inspektera ett läckage, skotta bort, eller fixa en enkel skada på taket. Oavsett skäl behöver du säkerställa att taksäkerheten är hög. Några utav de viktigaste anordningar som du bör montera på ditt tak är: 

  • Säkerhetskrok och nockräcke – Dessa behöver du för att fästa en säkerhetslina. 
  • Takbrygga och takstege – Gör det enklare att gå upp på taket smidigt och säkert och röra sig sidledes åt sidorna på taket. 
  • Snörasskydd – Minimerar risken för att snö och is faller ned och träffar en person nedanför.