Posted on Leave a comment

Bra att veta om nyckelord

Nyckelordet/en bör även finnas med i den första meningen direkt i texten. Nyckelordet/en ska också finnas med ett visst antal gånger i texten, och hur många gången beror på textens längd. Om det finns bilder i texten måste nyckelordet/en skrivas ut i själva texten och inte bara finnas med i de grafiska bilderna. 

Sökmotoroptimera utifrån offpage-metoder 

När du använder dig av offpage-metoder, är det för att sprida hemsidan innehåll till andra webbplatser med webbyrå stockholm. Ju fler länkar som går till andra betydelsefulla sidor i texten desto högre respekt hos sökmotorn. Beroende på vad webbsidans text handlar om, exempelvis mjuka sockor bör du ha med dessa nyckelord. När någon söker på mjuka sockar kommer de till webbsidor som tar upp orden. Mjuka sockor är då länkens ankartext, och de webbsidor du får upp när du söker på orden är de sidor som handlar om just dessa ord. En lättare förklaring är att ankartexten du använder i länkarna i texten är betydelsefulla för webbsidans innehåll. För att jobba som sökmotoroptimerare krävs tålamod, du kan försöka länge innan du hittar rätt ord, att hela tiden komma på nyckelord till webbsidan nått sitt mål, högst upp på Google. Det räcker tyvärr inte med det, nya nyckelord måste uppdateras regelbundet. 

Posted on Leave a comment

Lyckas med sökmotoroptimering 

Ordet sökmotoroptimering förkortas SEO och kommer från det engelska ordet Search Engine Optimization. Sökmotoroptimering går ut på att med olika förvaringssätt och tekniker få en webbsida att komma högt upp på olika sökmotorer som finns, exempelvis Google, Yahoo eller Bing. Se mer på squib.se – hemsida göteborg. Det gäller att hitta rätt sökord, och det kan ta månader innan en sökmotoroptimerare hittar de rätta orden, så att det företagets hemsida han/hon jobbar med kommer högst upp på bland annat Google. Det är genom algoritmer som en webbsida rangordnas, och genom att göra förändringar i de förhållanden som algoritmerna beaktar. Det gäller för sökmotoroptimeraren att hitta de mest relevanta orden som troligtvis de flesta som söker efter en viss hemsida kan tänkas använda. Det behöver inte bara vara enstaka ord, utan även delar av en mening. En annan sak som är av stor vikt är att rikta sig mot de som söker efter produkter eller tjänster som företaget erbjuder via sin hemsida. De algoritmer som sökmotorerna har utvecklas till det bättre hela tiden, så att sökresultatens tillämplighet ska förbättras. 

Sökmotoroptimering utifrån Onpagemetoden 

Det finns flera olika metoder för att göra sökmotoroptimering och de olika teknikerna brukar uppdelas i onpage- och offpagemetoden. Om du använder onpage-metoden ska du modifiera din webbsida och webbplats så att de passar rangordningsalgoritmerna. Metoden går bland annat ut på att hitta betydelsefulla nyckelord som gör att webbsidan kommer högt upp på de sökmotorer som finns. Rubrikerna ska formateras med HTML-taggar och de benämns H1, H2 eller H3, och i någon av dessa rubriker ska nyckelordet/en finnas med. Nyckelord ska alltid finnas med i huvudrubriken H1, och antingen i H2 eller H3. read more