Lyckas med sökmotoroptimering

Ordet sökmotoroptimering förkortas SEO och kommer från det engelska ordet Search Engine Optimization. Sökmotoroptimering går ut på att med olika förvaringssätt och tekniker få en webbsida att komma högt upp på olika sökmotorer som finns, exempelvis Google, Yahoo eller Bing. Se mer på squib.se – hemsida göteborg. Det gäller att hitta rätt sökord, och det kan ta månader innan en sökmotoroptimerare hittar de rätta orden, så att det företagets hemsida han/hon jobbar med kommer högst upp på bland annat Google. Det är genom algoritmer som en webbsida rangordnas, och genom att göra förändringar i de förhållanden som algoritmerna beaktar. Det gäller för sökmotoroptimeraren att hitta de mest relevanta orden som troligtvis de flesta som söker efter en viss hemsida kan tänkas använda. Det behöver inte bara vara enstaka ord, utan även delar av en mening. En annan sak som är av stor vikt är att rikta sig mot de som söker efter produkter eller tjänster som företaget erbjuder via sin hemsida. De algoritmer som sökmotorerna har utvecklas till det bättre hela tiden, så att sökresultatens tillämplighet ska förbättras. 

Sökmotoroptimering utifrån Onpagemetoden 

Det finns flera olika metoder för att göra sökmotoroptimering och de olika teknikerna brukar uppdelas i onpage- och offpagemetoden. Om du använder onpage-metoden ska du modifiera din webbsida och webbplats så att de passar rangordningsalgoritmerna. Metoden går bland annat ut på att hitta betydelsefulla nyckelord som gör att webbsidan kommer högt upp på de sökmotorer som finns. Rubrikerna ska formateras med HTML-taggar och de benämns H1, H2 eller H3, och i någon av dessa rubriker ska nyckelordet/en finnas med. Nyckelord ska alltid finnas med i huvudrubriken H1, och antingen i H2 eller H3.